Ehkäisevä hoito

Suun sairauksien torjunnassa tärkeintä on niiden ennaltaehkäisy. Riittävä kotihoito on tässä merkittävää, mutta paljon voidaan tehdä myös vastaanotolla.

Säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa röntgentutkimukset auttavat huomaamaan reiät ja hammaskiven ajoissa, jolloin hoidon tarve pysyy pienenä.

Fluorikäsittelyillä voidaan vahvistaa kiillettä ja ehkäistä reikiintymistä. Hammaspintojen säännöllisellä puhdistuksella pidetään ikenet terveinä.

Dentissä ehkäisevää hammashoitoa tekevät yhteistyössä oma hammaslääkärisi ja suuhygienistisi.