Suuhygienisti

Suuhygienisti on suun ja hampaiden terveyden ylläpitämiseen koulutuksen saanut ammattilainen. Suuhygienisti tekee monipuolisia ennaltaehkäiseviä ja suun terveyttä ylläpitäviä hoitoja:

  • Hampaiden puhdistus ja hammaskiven poisto
  • Kotihoidon opetus ja hoitovälineiden valinta
  • Ravintoneuvonta
  • Fluoraukset ja mm. hampaiden vihlonnan hoito
  • Röntgentutkimukset
  • Keinojuurihampaiden puhdistus ja hoito
  • Hampaiden valkaisut ja jäljennösten otto
  • Hammaskorujen kiinnitys

Kela korvaa osaa suuhygienistin tekemistä hoidoista, mm. hammaskiven poistoa ja ehkäisevää hoitoa.

Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon.

Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si.