Behandling vid tandförslitning

Tänder med många fyllningar och tänder som slitits ner kan behandlas med Cerec-metoden, snabbt och till lägre kostnader än med konventionella metoder. Om orsaken till slitaget är att du gnisslar tänder kan det vara bra att få en bettskena.