Kontroll och röntgen

Vid en tandkontroll undersöker vi munnens slemhinnor, bettet, tandköttet och naturligtvis själva tänderna. Om tänderna behöver behandlas gör vi upp en behandlingsplan och diskuterar den med dig. Vi kommer överens om hur ofta du ska komma på kontroll. Det kan vara halvårsvis, en gång per år eller till exempel vartannat år. Framöver kan vi kalla dig till ett besök enligt överenskommelse per e-post, sms eller telefon.

Röntgenfotografering stödjer kontrollen

För att få tillräcklig information kan det ibland vara bra att ta röntgenbilder av tänderna. Utöver vanliga röntgenundersökningar får du hos oss även mer omfattande röntgenbilder av hela käken med ett utlåtande av en tandläkare som är specialiserad på radiologi. Röntgenbilderna visar förutom tandstrukturen även käkbenen och käklederna, och man kan fastställa t.ex. symtomgivande visdomständers position eller eventuella symtomfria infektioner i området kring käkarna eller tandrötterna.