Företagstandvård

Företagstandvård är ett bra sätt att belöna de anställda för deras arbetsinsats och engagera personalen i företaget.

Vi kan utforma ett lämpligt servicepaket för ert företag enligt era behov och önskemål. Företagstandvård kan omfatta all nödvändig vård eller en mindre satsning t.ex. i form av årskontroller. Företaget kan också delta i den anställdas vårdkostnader med ett på förhand avtalat belopp.

Företagstandvård är en avdragbar kostnad för företaget. Företag som ingår ett avtal med oss får avtalsenliga behandlingar till rabatterat pris.