Privat tandläkarstation i Helsingfors

Dentti är en privat tandläkarstation på Mikaelsgatan. Vi erbjuder personlig, förstklassig tandvård i en trivsam miljö. God munhygien och välskötta tänder skapar grunden för ett gott allmäntillstånd. Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig när din egen tandvård inte är tillräcklig.

** Om du har influensasymtom eller har varit i nära kontakt med en person som har smittats med coronavirus, avbryt din tandvård. Tack!

Kauniit, kestävät ja helposti puhtaana pidettävät Cerec-täytteet.

Hampaillasi on väliä.

Lähihammashoitoa Mikonkadulla.

Våra tjänster

Utöver vanlig tandvård kan du få parodontal och protetisk behandling samt behandling hos en tandhygienist hos oss. Även digitala intraorala röntgenundersökningar kan erbjudas snabbt. Med implantat kan vi ersätta tandluckor eller fästa protesen bättre. Vi har en Cerec-utrustning på vår mottagning. Med den kan vi tillverka hållbara keramiska fyllningar för att ersätta gamla slitna eller spruckna fyllningar.

Det viktigaste sättet att bekämpa sjukdomar i munnen är att förebygga dem. Tillräcklig egen tandvård är mycket viktig, men mycket kan också göras på mottagningen. Regelbundna kontroller och vid behov röntgenundersökningar hjälper till att upptäcka karies och tandsten i tid så att behovet av behandlingar minskar.

Med fluorbehandling kan man stärka emaljen och förebygga karies. Regelbunden rengöring av tandytorna håller tandköttet friskt. Den förebyggande tandvården på Dentti ges av din tandläkare i samarbete med din tandhygienist.

Daglig tandvård hemma är det viktigaste för mun- och tandhälsan. Först och främst gäller det tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll. Borsten ska vara mjuk och man ska undvika att borsta för kraftigt. En alltför hård borste eller för kraftig borstning kan slita på och skada området runt i synnerhet tandhalsen och tandköttskanterna.

Mellanrummet mellan tänderna blir vanligtvis inte tillräckligt rent enbart med borstning. Utöver tandborste är tandtråd, tandstickor och en mellanrumsborste utmärkta hjälpmedel. Din tandhygienist hjälper dig att välja lämpliga hjälpmedel för egenvården.

Man ska helst inte borsta tänderna genast efter en måltid. Efter maten eller mellanmålet är det bäst att skölja munnen med vatten och ta en xylitolsugtablett. Du kan använda fluorsugtabletter för att stärka karieskänsliga tänder. Du kan också minska risken för karies genom att följa regelbundna måltider - det minskar på syraattackerna.

När du sköter dina tänder själv blir vår arbetsinsats rätt liten. Då räcker det vanligtvis med regelbunden tandkontroll och rengöring.

Tandhygienisten är yrkesutbildad inom mun- och tandhälsa. Tandhygienisten ger ett flertal förebyggande behandlingar för munhälsa:

  • rengör tänderna och tar bort tandsten
  • ger information om hur man ska sköta tänderna och välja rätt hjälpmedel
  • ger kostråd
  • ger fluorbehandling och bl.a. behandling vid ilningar i tänderna
  • utför röntgenundersökningar
  • rengör och behandlar tandimplantat
  • bleker och avbildar tänderna
  • fäster tandsmycken

Trots god egenvård kan tänderna missfärgas. Bland annat kaffe, te, rödvin och tobak missfärgar tänder och fyllningar.

Det finns många sätt att rengöra missfärgade tänder. Ibland räcker det med att ta bort tandsten och plack och rengöra tänderna med tandpasta för att bleka tänderna. En effektiv sodarengöring hjälper mot envisare missfärgningar.

Det är lätt att ersätta äldre missfärgade fyllningar med dagens tandfärgade fyllningar. En mörk eller sliten tandkrona kan förses med en porslinsfasad. Om man önskar hela tandraden i en ljusare nyans kan tänderna blekas. Den första blekningen kan göras på mottagningen och därefter är det lätt att upprepa blekningen hemma med personliga blekningsformar som gjorts på avtryck av tänderna. Även en enskild missfärgad tand kan blekas. Från vår webbokning du kan boka kort tid för gratis bedömning av blekning till vår tandhygienist.

Vid en tandkontroll undersöker vi munnens slemhinnor, bettet, tandköttet och naturligtvis själva tänderna. Om tänderna behöver behandlas gör vi upp en behandlingsplan och diskuterar den med dig. Vi kommer överens om hur ofta du ska komma på kontroll. Det kan vara halvårsvis, en gång per år eller till exempel vartannat år. Framöver kan vi kalla dig till ett besök enligt överenskommelse per e-post, sms eller telefon.

Röntgenfotografering stödjer kontrollen

För att få tillräcklig information kan det ibland vara bra att ta röntgenbilder av tänderna. Utöver vanliga röntgenundersökningar får du hos oss även mer omfattande röntgenbilder av hela käken med ett utlåtande av en tandläkare som är specialiserad på radiologi. Röntgenbilderna visar förutom tandstrukturen även käkbenen och käklederna, och man kan fastställa t.ex. symtomgivande visdomständers position eller eventuella symtomfria infektioner i området kring käkarna eller tandrötterna.

Numera finns det en mängd olika alternativa fyllningar vid karies, förslitning eller spruckna tänder. Det vanligaste fyllningsmaterialet är tandfärgad plast. Plast används ofta i lagningar i framtänderna och även i mindre lagningar i de bakre tänderna. En enskild lucka i tandraden kan ibland fyllas med en glasfiberförstärkt lätt bro av fyllningsmaterial som fästs i de tänder som omger luckan.

Hål i de större bakre tänderna som man tuggar mycket med kan lagas med slitstarkare fyllningsmaterial. Ett modernt, hållbart och välfungerande alternativ till fyllningar som utförs intraoralt är att framställa en fyllning externt med Cerec-metoden. Den här typen av fyllningar består huvudsakligen av keramiska material. De kan formas bättre enligt bettet och är betydligt hårdare än vanlig plast, de spricker inte och de är slitstarkare. Med Cerec-metoden kan man korrigera och höja bettytor som slitits ner samt ge estetiska behandlingar av missfärgade tänder med många fyllningar. När man behandlar flera tänder samtidigt och utför mer omfattande ingrepp under en och samma behandlingsperiod sparas både tid och pengar. Priset på enskilda fyllningar blir då betydligt förmånligare.

Gratis Cerec-bedömning

Under ett bedömningsbesök gör tandläkaren en preliminär undersökning och bedömer möjligheten att använda keramiska fyllningar samt beräknar kostnaderna för behandlingen. Du kan be oss ta kontakt för en tidsbeställning på sidan för kontaktuppgifter.

Vid karies som har nått ända till tandens rotkanal samt om en levande tand av någon anledning infekteras kan man göra en rotfyllning.

Vid en rotfyllning tar man bort nervvävnad, kanalen rengörs och behandlas med medicin. Efter medicineringen fylls kanalen och tanden lagas på normalt sätt.

Trots att man sköter tänderna väl hemma bildas det en del tandsten hos de flesta - hos somliga så mycket att det blir ett problem. Tandsten är en förhårdnad beläggning på tandytan som bildas av saliv och plack och som man inte själv kan ta bort. Om tandsten bildas i tandköttsfickor kan det leda till inflammation i tandköttet. Det tydligaste tecknet kan vara att tandköttet blöder vid tandborstning. En långt framskriden inflammation i tandköttet till följd bakterier försvagar tandfästet, fördjupar tandköttsfickan mellan tanden och tandköttet och kan slutligen leda till att tanden lossnar helt.

Tandsten ska tas bort regelbundet. Vid behandling av tillbakadraget tandkött kan det ibland behövas en tandköttsoperation eller en tandskena som fixerar tänderna.

Det finns många möjligheter att ersätta en eller flera förlorade tänder. Ett implantat är ofta det bästa alternativet att ersätta en tand som har gått förlorad. Med en fast krona eller tandbro får man nya tänder i stället för de som saknas, eller man kan till exempel få en rotbehandlad tand att tåla större tuggmotstånd. En enskild krona eller bro tillverkas vanligtvis av tandfärgat keramiskt material. Det är också möjligt att ersätta flera tänder med en avtagbar delprotes. Stommen kan vara av metall eller plast.

Utöver basal tandvård erbjuder vi också kirurgiska ingrepp: bl.a. utdragning av visdomständer som inte kommit fram eller som kommit fram bara delvis, implantatbehandlingar, kirurgisk behandling av inflammationer i munnen och behandling av sjukdomar i munnens slemhinnor.

Ett implantat av titan är det naturligaste sättet att ersätta en egen tand som lossnat. Med implantat kan man ersätta en enskild tand, några tänder eller hela bettet i en tandlös käke.

Hos oss utförs implantat av ett team bestående av tandläkare, en tandhygienist och en tandtekniker. Vi börjar med en allmän undersökning och röntgenfotografering, sedan planeras behandlingen. Om det behövs behandlar tandhygienisten tändernas fästvävnader och rengör tänderna. Själva implantatet fästs under lokalbedövning, det är i allmänhet ett ganska kort kirurgiskt ingrepp. När implantatet vuxit fast i käkbenet - vanligtvis efter ca 2-5 månader - tas ett avtryck av käken och tandteknikern tillverkar en krona som sitter rätt på implantatet.

Patientens självkostnadspris för implantatbehandling är från 1 850 - 2500 € för det första implantatet och från 1 450 - 2300 € för följande implantat som utförs under samma besök. I priset ingår planering, implantatinsättning samt protesvård. Implantat kan även ge avtagbara proteser extra stöd. Det är ofta svårt att få en helprotes i nedre käken att fästa ordentligt. När den får stöd av ett implantat blir den mycket stadigare.

Gratis bedömning av implantatbehandling

Du kan boka tid för en gratis bedömning av eventuell implantatbehandling. Lämna dina kontaktuppgifter per e-post på adressen hoito@dentti.fi så bokar vi en tid eller be oss ta kontakt på webbsidan kontaktuppgifter.

Tänder med många fyllningar och tänder som slitits ner kan behandlas med Cerec-metoden, snabbt och till lägre kostnader än med konventionella metoder. Om orsaken till slitaget är att du gnisslar tänder kan det vara bra att få en bettskena.

Att gnissla och pressa tänder i synnerhet på natten - bruxism - kan orsaka flera olika symtom och problem. Tandgnissling sliter på emaljen, tänder och tandlagningar kan spricka. Värk i käkleder och käkmuskler är ganska vanligt. Bruxism kan även orsaka värk i skuldrorna, sömnproblem och huvudvärk. Man kan gnissla tänder även på dagen, i synnerhet under stress.

De vanligaste behandlingarna vid tandgnissling är en bettskena och att slipa bort ojämnheter i bettet. Bettskenan skyddar tänderna mot spjälkning och förhindrar förslitning av tänder och lagningar under natten. En bettskena får käkmusklerna att slappna av och förhindrar ytterligare problem. Genom att slipa tänderna kan man förhindra bettproblem till följd av ojämn förslitning och förhindra att tänderna spjälks.

Företagstandvård är ett bra sätt att belöna de anställda för deras arbetsinsats och engagera personalen i företaget.

Vi kan utforma ett lämpligt servicepaket för ert företag enligt era behov och önskemål. Företagstandvård kan omfatta all nödvändig vård eller en mindre satsning t.ex. i form av årskontroller. Företaget kan också delta i den anställdas vårdkostnader med ett på förhand avtalat belopp.

Företagstandvård är en avdragbar kostnad för företaget.

Du kan reservera tid för tand- och munkontroll, en liten kort grundläggande rengöring och förebyggande behandling under samma besök. Tänderna och munnen undersöks, tandläkaren eller tandhygienisten avlägsnar tandsten och ger vid behov en förebyggande behandling. Om det behövs kan vi också ta röntgenfotografier av området runt tänderna.

Vårt kampanjpris för hela behandlingspaketet är nu 89,5 € när du har ett giltigt Fpa-kort. Fpa ersätter en del av kostnaderna för en tandkontroll vartannat år. Den aktuella ersättningen är 15,50 €, vilket betyder att självkostnadspriset då är 74 €. Gängse pris för kontrollen är 170 € och självkostnadspriset är då 149€. Du får 50 % rabatt på självkostnadspriset för röntgenbilder under ett och samma besök.

Du kan be oss ta kontakt för en tidsbeställning på sidan för kontaktuppgifter.

Personalen

I Dentti tar tandläkarna Anne Hako­mäki, Juha Hoskari, Gitte Parmanen och Carita Åhlgren-Översti, tandhygienisterna Leena Laurén och Päivi Pribilla samt tandsköterskor Minna Jäntti och Satu Paanasalo hand om dina tänder.

Prislista

Här hittar du priser för de vanligaste åtgärder. Ladda PDF-prislista här.

Toimen­pide Hinta Kela-korvaus Oma­vastuu­osuus

Tidsbeställning

Du kan själv boka tid på webben via DEN HÄR LÄNKEN. Du kan också be oss ta kontakt med hjälp av blanketten på webbsidan kontaktuppgifter eller per e-post på adressen hoito@dentti.fi. Här hittar du ANAMNES-FORMULÄR som du kan fylla i förväg.

Vårt telefonnummer är 045 3533 498. När vi inte själva kan svara i telefon så ringer vi tillbaka så fort som möjligt.

När du beställer tid till tandhygienisten ber vi dig beakta att du ska ha en giltig (mindre än 2 år gammal) tandläkarremiss för att få Fpa-ersättning för behandlingen. Din tandläkare utfärdar remissen vid årskontrollen. Om du har några frågor om tidsbeställning eller remiss kan du sända dem till oss med blanketten på webbsidan kontaktuppgifter.

Avbokning ska göras senast en vardag före avtalad behandling, eller 24 timmar före den bokade tiden. Du kan också avboka din tid per e-post till hoito@dentti.fi, eller ringa till numret 045 3533 498 eller sända ett sms till samma nummer. Vi debiterar 45 €/bokad 30 min. behandlingstid icke för avbokade eller försenade avbokningar.

© OpenStreetMap contributors